Mua sản phẩm của VietPalm.


   Cảm ơn bạn v́ đă quyết định mua sản phẩm của chúng tôi!

   Bạn hăy cho biết tên, địa chỉ, tên sản phẩm muốn mua và ḥm thư liên lạc và gửi thông tin về sales@vietpalm.com . Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để thoả thuận chi tiết về thủ tục mua bán.

   Hiện thời, VietPalm chỉ có trụ sở tại Hà Nội. V́ vậy, nếu bạn ở Hà Nội th́ có thể gặp trực tiếp. Chúng tôi sẽ trao phần mềm tận tay bạn kèm theo hợp đồng (kiêm phiếu bảo hành). Bạn sẽ được sự hỗ trợ lâu dài và được ưu tiên trong viêc nhận các phiên bản nâng cấp.

    C̣n nếu bạn ở xa, bạn có thể chuyển tiền qua ngân hàng hoặc gửi qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm vào hộp thư cho bạn, c̣n hợp đồng sẽ được chuyển tới bạn qua đường bưu điện.