VietPalm được thành lập bởi:

 Nguyễn Khắc Trọng

Mobile: 0912.044.440
Email: khactrong@vietpalm.com

 Vũ Trung Kiên

Mobile: 0912.358.320
Email: kienvu@vietpalm.com

 

Nếu bạn có bất ḱ thắc mắc ǵ xin liên hệ: support@vietpalm.com