HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ G VIETTYPE

 

1. YU CẦU:

-     My dng hệ điều hnh Palm OS từ 3.0 trở ln, độ phn giải 160*160 hoặc 320*320, c vng Graffiti thật.

-     Tem dn do VietPalm cung cấp.

-     Bộ font tiếng Việt cho Palm.

-     Nếu my dng hệ điều hnh từ 4.1 trở xuống th cần một chương trnh quản l Hack như TealMaster (hoặc X-Master).

-     Chưa dng bất cứ một bộ g no tương tự c sử dụng vng Graffiti như Fitaly hoặc MessagEase. Nếu trn my Palm đang kch hoạt một bộ g tương tự th hy tắt hoặc gỡ bỏ trước khi ci đặt v kch hoạt bộ g VieTType.

 

2. CCH CI ĐẶT:

-     Chạy file VieTTypeOSx Setup.exe.

-     Lm theo cc hướng dẫn trong qu trnh ci đặt.

-     Sau khi kết thc, chương trnh sẽ yu cầu bạn HotSync để ci cc chương trnh ln my Palm. Bạn c thể bỏ qua bước ny nếu chưa muốn ci đặt ngay ln my Palm. Về sau, nếu muốn ci đặt, bạn hy kch hoạt Programs ==> VietPalm ==> VieTTypeOSx ==> VieTTypeOSx Setup.prc.

-      Lc ny, trn my Palm của bạn đ c bộ g VieTType. Để kch hoạt bộ g:

           +    Đối với Palm OS 4.1 trở xuống: Bạn hy chạy chương trnh quản l Hack v kch hoạt bộ g trong đ.

           +    Đối với Palm OS 5.x trở ln: Bạn hy chạy chương trnh VieTTypeOS5 v kch hoạt bộ g trong chương trnh.

                  

Palm-OS4.1 trở xuống                                 Palm-OS5.0 trở ln

-     Lưu : Sau khi ci đặt, chương trnh sẽ bung ra 2 file: VieTTypeOSx Setup.prc v VieTTypeOSx Uninstaller.prc. Bạn chỉ ci file VieTTypeOSx Uninstaller.prc vo my Palm trong trường hợp muốn gỡ bỏ bộ g VieTType trn my Palm.

 

3. CCH SỬ DỤNG:

-     Phin bản ny được dng cho my Palm c mn hnh vung độ phn giải (160*160) hoặc (320*320) đi km theo một chiếc tem dn ln vng Graffiti.

-     Trước tin, hy cắt chiếc tem theo đường bin ngoi cng. Sau đ, bc ra v dn sao cho vừa kht ln vng Graffiti của my Palm  

-     Bnh thường, chỉ cần bạn kch hoạt bộ g l bộ g đ hoạt động. Nhưng để c thể điều chỉnh cc thiết lập th bạn vo Menu ==> Thiết lập. (Ch l nếu bạn đ kch hoạt bộ g th chức năng Menu trn Graffiti đ nằm ở vị tr mới)

-     Bạn c thể vo phần Ty chọn để thay đổi cc ty chọn trong đ. Cc ty chọn trong đ đ c hướng dẫn cụ thể, chỉ xin lưu về khoảng cch ko hiệu ứng: Đy l khoảng cch ko để my nhận ra đ l thao tc của VieTType, nếu ngoi khoảng đ th my sẽ nhận như kiểu g hoặc kiểu viết Graffiti. V dụ: Nếu bạn đặt khoảng cch ko hiệu ứng l từ 4 đến 15 th khi bạn nhấn vo chữ v ko xuống một đoạn ngắn 5 pixel th my sẽ hiểu đ vẫn l chữ , ko xuống một đoạn trong khoảng 4-15 pixel th sẽ hiểu đ l chữ ộ đng như kiểu g VieTType, cn nếu ko xuống một đoạn di 20 pixel th my sẽ nhận đ như một thao tc Graffiti v hiểu đ l chữ i. Theo kinh nghiệm của những người thử nghiệm th đặt khoảng cch đ l 4-15 pixel l hợp l nhất.

 

-     Vo phần Điều chỉnh tọa độ để căn chỉnh lại bn phm vo đng vị tr đ dn tem. Kiểm tra bằng cch g thử một đoạn văn bản ở vng Kiểm tra, g vo cc bin của một phm xem c xuất hiện đng k tự cần g khng; nếu chưa chnh xc th điều chỉnh lại bằng cc phm mũi tn

 

 

-     Vo phần Cấu trc bn phm để xem bản đồ bố tr bn phm cũng như cc thao tc cụ thể cho từng phm:

 

 

 

4. NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP:

+    Ti dng my Palm OS5. Đang sử dụng bộ g VieTType rất tốt nhưng sau một lần Reset th bộ g khng hoạt động nữa?

-     Phin bản cho OS5 hiện nay chưa hỗ trợ tnh năng tự kch hoạt. Do đ, nếu trong trường hợp my bạn Reset th sau đ bạn phải tự kch hoạt lại bộ g VieTType. Cn nếu bạn sử dụng VieTTypeOS4 th bạn chỉ cần Reactive Hack manager th VieTType sx tự động kch hoạt.

 

+    Ti dng my Palm OS4. Đang dng bộ g VieTType rất tốt nhưng sau khi ti xa đi một số file (khng phải bộ g VieTType) m ti cho l khng cần thiết th my treo sau khi vo bộ g VieTType?

-     Bạn đ xa nhầm phải file dữ liệu của VieTType. Để giải quyết, bạn hy tắt bộ g VieTType v ci đặt lại để c đầy đủ dữ liệu.

 

+    Nhiều lc ti thấy ti ko hơi di một cht l VieTType mất tc dụng. Tại sao vậy? V ti muốn dng chức năng viết tay của Graffiti th lm thế no?

-     Đ l do bạn đặt khoảng cch ko hiệu ứng di nhất qu nhỏ (xem chi tiết ở phần hướng dẫn sử dụng). Nếu bạn đặt khoảng cch ko hiệu ứng ở một gi trị hợp l th bạn vẫn c thể vừa sử dụng bộ g vừa c thể sử dụng cơ chế viết tay của Graffiti một cch bnh thường. Cn nếu bạn tắt cơ chế viết tay của Graffiti th hy đặt khoảng ko hiệu ứng di nhất với một gi trị lớn.

 

+    Khi ti muốn gỡ bỏ bộ g VieTType th my bo lỗi l: Một số dữ liệu khng thể gỡ bỏ. C thể dữ liệu đang bị kho hoặc c lin quan đến hệ thống. Ti phải lm thế no?

-     Bạn nn lưu l phải tắt bộ g VieTType trước khi gỡ bỏ. Khi bộ g vẫn đang kch hoạt th bạn khng thể gỡ bỏ được. Hy tắt bộ g, ci lại chương trnh VieTType_UnInstaller để gỡ bỏ VieTType.

 

5. LIN HỆ:

Để c thm thng tin cũng như thắc mắc về bộ g VieTType, xin vui lng vo trang: Http://www.vietpalm.com

Hoặc lin hệ: Support@vietpalm.com

 

Download

Miễn ph


Download chương trnh

OS4.x trở xuống

OS5.x trở ln

Download ảnh Stamp

For Palm IIIc, VII, Visor, TGRPro...

For Palm V(x), M5xx, i705, IBM WorkPad 3c...

For Sony Cli SJ30, SJ33, T615, T665...

For Sony Cli SL10, SJ20, T415, T425, S300...

For Palm Tungsten|T, Sony Cli N600s, N700s...