Từ điển Roadlingua.


   

 

 

Mô tả:

- Đây là một phần mềm từ điển rất được ưa chuộng v́ tính đơn giản và hiệu quả của nó.

- Nó cho phép để dữ liệu trên RAM cũng như trên card, với tốc độ truy xuất t­ương đối nhanh.

- Cho phép tra nhanh từ trong các ứng dụng khác với chế độ “Full-Screen” mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng hiện hành.

- Cho phép tra chéo (nhưng chức năng này ở version hiện tại vẫn chư­a hoàn thiện lắm!)

- Cho phép minh họa từ bằng h́nh ảnh, tạo điều kiện phát triển các bộ bách khoa toàn thư khiến chiếc máy của bạn thực sự trở thành một thư viện di động.

- Hiện tại, trên môi trường của Roadlingua, chúng tôi đă (đang) phát triển đ­ược các bộ từ điển sau:

 

 

Sản phẩm:

+ Từ điển Anh-ViệtViệt-Anh.

+ Từ điển Pháp-Việt Việt-Pháp.

+ Từ điển Giải nghĩa tiếng Việt (Free - 1MB).

+ Từ điển Các Lệnh Dùng Cho AutoCAD (sắp phát hành).

+ Từ điển Các Nguyên Tố Hóa Học v1.0.

+ Từ điển Thuật Ngữ Giáo Dục Việt-Anh (Free – 13.5K).

+ Từ điển Thuật Ngữ Máy Tính Tin Học Anh-Việt (sắp phát hành).

+ Từ điển Thuật ngữ Kinh tế Anh-Việt (Free - 341KB).

+ Từ điển Thuật Ngữ Máy Tính Tin Học Việt-Anh-Pháp.

+ Từ điển Giải nghĩa Anh-Anh (sắp phát hành).

+ Từ điển Latin-Anh phiên bản chuẩn (Standard) (Free – 166K).

+ Từ điển Latin-Anh phiên bản chuyên nghiệp (Pro).

+ Từ điển Lễ Hội Việt Nam (Free - 4.6K).

 

 

Yêu cầu:

- Hệ điều hành Palm OS 3.0 trở lên

- Phần mềm từ điển Roadlingua.

- Bộ font tiếng Việt theo chuẩn TCVN3: Cho OS 4.1 (Low-Res) trở xuống (Free), cho Sony OS 4.1 (Hi-Res) và cho OS 5.0  (Lựa chọn này chỉ dành cho những bộ từ điển có liên quan đến tiếng Việt)

- Phần mềm TealMaster (hoặc X-Master)  và Fonthack123 (chỉ dành cho OS 4.1 trở xuống).