Về VietPalm Group

Giới thiệu
VietPalm Group tiền thân là một nhóm công nghệ phát triển phần mềm cho tiết bị cầm tay sử dụng hệ điều hành Palm OS (đạt giải 03 cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam 2003).
Đến nay, VietPalm bao gồm nhiều thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực và được quản lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ VietPalm. (VIETPALM.,JSC)
Chúng tôi không ngừng sáng tạo và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ để cung cấp giá trị và mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Lĩnh vực hoạt động và Sản phẩm

VietPalm.Land
Lĩnh vực hoạt động:
- Dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về lĩnh vực đất đai, quy hoạch và đầu tư bất động sản của Thành phố Hà Nội.

Đối tượng khác hàng:
- Sàn giao dịch bất động sản
- Nhà đầu tư Bất động sản
- Cơ quan quản lý Nhà nước
- Ngân hàng (Bộ phận thẩm định thế chấp)
- Người dùng cuối

Sản phẩm đang triển khai:
Quy hoạch Hà Nội - https://quyhoach.hanoi.vn
Bất động sản Hà Nội - https://hanoi.land (sắp ra mắt)
VietPalm.Data
VietPalm.Studio
VietPalm.Media
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ VietPalm - Giấy phép kinh doanh số: 0108334505

Trụ sở chính: T4 tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống đa, Hà Nội.

© 2003 - 2024 VietPalm® Group. All Rights Reserved.