Giới thiệu
VIETPALM Group tiền thân là một nhóm công nghệ phát triển phần mềm cho tiết bị cầm tay sử dụng hệ điều hành Palm OS (đạt giải 03 cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam 2003). Đến hiện tại, VIETPALM bao gồm nhiều thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Chúng tôi không ngừng sáng tạo và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ để cung cấp giá trị và mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
Lĩnh vực hoạt động
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Sản phẩm được VietPalm.Land xây dựng Trên cơ sở hệ thống lại toàn bộ các quy hoạch đã được duyệt (pháp lý) trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong việc tập hợp, phân phối và khai thác dữ liệu.
Image
Sản xuất thiết bị và cung cấp giải pháp tổng thể cho văn phòng thông minh, căn hộ thông minh.
Image
Image
Image
Nguyễn Khắc Trọng
Nguyễn Khắc Trọng/ CEO & Founder /
Nguyễn Khắc Trọng
Nguyễn Khắc Trọng/ CEO & Founder /
Lòng khao khát sẽ được an ủi rất nhiều nếu biết rằng chẳng bao giờ người ta sung sướng mà không phải trả giá.

Che Guevara
Che Guevara/ Guerrilla leader /
Che Guevara
Che Guevara/ Guerrilla leader /
Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường...

Steve Jobs
Steve Jobs/ CEO of Apple Inc /
Steve Jobs
Steve Jobs/ CEO of Apple Inc /
Stay Hungry, Stay foolish.

Product / Sản phẩm

sales.png

Get Only the Best!

Search Products

Latest From Our Shop

Services / Dịch vụ

Creative, Digital
and Marketing Agency

FLEX is an ultimate flexible, multi-purpose Joomla template. It is built on helix3 framework which, together with integrated page builder, incorporates predefined features and options that you can use for faster template development. You can use it for Corporate, Creative, Fashion, Photo Studio, Freelancers, Portfolio, Landing Theme, etc.

Joomla

HTML5

CSS3

Find Us

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site.

MONDAY - FRIDAY
08:00 - 18:00
SATURDAY - SUNDAY
18:00 - 22:00

Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Seamlessly concept of agency has become widely used in learning research, especially in studies addressing professional and workplace learning.

Want to get in touch?

Contact Us