• 090 444 0044
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Fri 8h30 - 19h00

VietPalm Standing Desks


Results 1 - 4 of 4
In Stock: 20

VietPalm Desk - Bàn làm việc nâng hạ

8.499.000 đồng

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và mang tới cho bạn VietPalm ...

In Stock: 20

(VietPalm Desk) RED

8.999.000 đồng

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và mang tới cho bạn VietPalm ...

In Stock: 3

VietPalm Desk - Bàn điều chỉnh nâng hạ một trụ

5.499.000 đồng

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và mang tới cho bạn VietPalm ...

In Stock: 3

VietPalm Desk - Bàn làm việc nâng hạ góc (L)

12.499.000 đồng

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và mang tới cho bạn VietPalm ...

Tìm kiếm sản phẩm

Đơn vị thanh toán

Phụ kiện lắp kèm

© 2003 - 2024 VietPalm SmartOffice - a member of VietPalm Group. All Rights Reserved.